zuidas-amsterdam-362385

KERNWAARDEN XO

 

Onze principes

XO Property Partners hecht belang aan zakendoen op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier. Daarom onderschrijven wij de principes van de Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals, verwoord in de Code of Conduct.

 

Wij handelen volgens de volgende principes:

 • Wij hechten aan onze integriteit
 • Wij zijn betrouwbaar
 • Wij zijn open en helder
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze gedragingen
 • Wij houden rekening met onze mogelijkheden en beperkingen
 • Wij zijn te allen tijde objectief in ons advies
 • Wij respecteren elkaar
 • Wij proberen een (maatschappelijk) voorbeeld te zijn
 • Wij zijn standvastig en hebben de moed om voor onze mening uit te komen
 • Wij handelen volgens de wet en vermijden acties waardoor ons beroep in gevaar komt
 • Wij vermijden belangenverstrengeling
 • Wij behandelen de zaken van onze cliënt vertrouwelijk.